Svakodnevno dopunjena ponuda nekretnina

Istaknuto

Vaša pretraga nema rezultata, pokušajte s drugim parametrima ili pogledajte sve nekretine.

O nama

LJUBEK d.o.o. tvrtka je specijalizirana za promet nekretninama i poslovne usluge, te kao jedna od najstarijih na ovom području /1992. osnovana/ s bogatim iskustvom okuplja tim vrhunskih profesionalaca praćen odvjetničkim uredom.

Ljubek d.o.o. upisana je u Registar posrednika u prometu nekretninama pri Hrvatskoj gospodarskoj komori, a naši agenti Marijan Matijević, prof. i Zoran Barišić imaju položen stručni ispit /licencu/ i upisani su u imenik agenata posredovanja u prometu nekretnina.

Ukoliko ste odlučili kupiti, prodati ili iznajmiti nekretninu /stambeni prostor, poslovni prostor, građevinsko zemljište, poljoprivredno zemljište/ – na pravom ste mjestu. Usluga tvrtke Ljubek d.o.o. – nekretnine Matijević podrazumijeva kompletnu uslugu kupoprodaje /kako za prodavatelja tako i za kupca/ nekretnina u Hrvatskoj.

Za sve upite na raspolaganju smo u uredima u ul. Stjepana Radića 5 u Osijeku radnim danom 9-16 sati, te subotom 9-12 sati, telefonski na broju: 031/213-600, broj fax-a: 031/ 495-275 kao i putem e-maila: info@ljubek.com.

Usluge

 • savjeti
 • obilazak i snimanje nekretnine
 • procjene vrijednosti
 • analiza tržišta
 • provjere stanja u zemljišnim knjigama
 • provjera stanja u katastarskom operatu
 • zaključivanje kupoprodajnog ugovora
 • provjera pravnog statusa nekretnine
 • prebacivanje otkupa na ime novog vlasnika
 • uknjižbu novog vlasnika u zemljišnim knjigama
 • našim strankama pomažemo u brzoj realizaciji kredita
 • informiramo o novim promjenama u zakonodavstvu
 • pomažemo pri brzoj izradi energetskog certifikata i legalizaciji
 • i još mnogo toga...

Savjeti i upute

„Pojedinačnu nekretninu čini zemljišna čestica, uključujući i sve što je s njom trajno povezano na njezinoj površini ili ispod nje.“ (čl.9 stavak 1, Zakon o vlasništvu…)

Za kupoprodaju nekretnine potrebni su:

 • vlasnički list (z.k. izvadak)
 • Pravomoćna građevinska i uporabna dozvola
 • Ako je građevina evidentirana u katastarskom operatu prije 15. veljače 1968, građevinsku dozvolu mijenja Uvjerenje katastra kojeg čini kopija katastarskog plana, posjedovni list i dokaz avio – snimke da je evidentirana prije 15. veljače 1968 god.
 • Pravomoćno rješenje o izvedenom stanju ako je građevina bila u postupku legalizacije.
 • Po potrebi ostalo; potvrda o kućnom broju, kopija katastarskog plana, potvrda o preostalim obavezama po založnom pravu ako isto postoji…

Prodajnu cijenu određuje isključivo vlasnik – nalogodavac, a mišljenje o tržišnoj vrijednosti vlasniku – nalogodavcu daje agent koji prima nekretninu na prodaju. Agent mišljenje zasniva isključivo na principima Zakona i Pravilnika o procjeni tržišne vrijednosti poredbenom metodom  sa nekretninama koje su prodane u posljednjih 4 godine, a po svojim obilježjima odgovaraju predmetnoj nekretnini, nakon što je širi izbor sveo na tri (3) nekretnine. Mišljenje pomaže vlasniku-nalogodavcu u određivanju prodajne cijene.

Procjenu tržišne vrijednosti procjembenim elaboratom izrađuje ovlašteni sudski procjenitelj temeljem Zakona i Pravilnika o procjenama nekretnina RH.

Stvarna tržišna vrijednost je ona vrijednost koja se postigla na tržištu i često je drugačija od prodajne cijene, cijene iz mišljenja agenta ili procjene tržišne vrijednosti od strane sudskog vještaka.

Nekretninu u RH može kupiti pravna ili fizička osoba uz dokaz da prebiva u zemlji članice EU. Nekretninu u RH može kupiti pravna ili fizička osoba i izvan članice EU uz prethodno ishodovanu dozvolu upisa prava vlasništva koju izdaje Ministarstvo pravosuđa.

Nekretninu u RH može prodati svaka pravna ili fizička osoba koja je svoje vlasništvo upisala u zemljišne knjige i koje je prenosivo na kupca.

Osoba koja stječe nekretninu (kupac) automatizmom postaje porezni obveznik na promet nekretnina i plaća porez u iznosu 3% u roku 15 dana po dospijeću poreznog rješenja.

Kupac je dužan isplatiti prodavatelju cjelokupnu ugovorenu kupoprodajnu cijenu, a prodavatelj mu je dužan izdati valjanu tabularnu ispravu podobnu za upis prava vlasništva. Ispravu može sadržavati ovjereni kupoprodajni ugovor, a u koliko je kupoprodajnu cijenu primio nakon ovjere kupoprodajnog ugovora, tabularnu ispravu kupcu izdaje kao zaseban dokument. Obje navedene situacije omogućavaju kupcu uknjižbu prava vlasništva.

Kapara (jamčevina) je ozakonjena kategorija i plaća se kod zasnivanja Predugovora o kupoprodaji, a iznosi maksimalno do 10 % od ugovorene kupoprodajne cijene. U slučaju odustajanja od kupoprodajnog ugovora od strane kupca, kapara postaje odustatnina, odnosno kupac nema pravo tražiti povrat kapare, osim ako nije drugačije ugovoreno.

U slučaju da prodavatelj odustaje od prodaje dužan je vratiti primljenu kaparu u dvostrukom iznosu, pa je posljedica odustajanja od kupoprodaje jednaka i za kupca i za prodavatelja. Ako nije drugačije ugovoreno, navedeno se podrazumijeva.

Tabularnom izjavom prodavatelj nekretnine izričito i neopozivo izjavljuje da je od kupca primio cjelokupan iznos ugovorene kupoprodajne cijene, te istome dozvoljava zemljišno-knjižni prijenos prava vlasništva na nekretnini koja je predmet kupoprodajnog ugovora.

Javni bilježnik ovjerava potpis prodavatelja na kupoprodajnom ugovoru. Javni bilježnik će zatražiti ovjeru potpisa na kupoprodajnom ugovoru od strane kupca u slučajevima: kada nije isplaćena kupoprodajna cijena i kada kupac na sebe prima prenosivi teret koji je na stanu i isti uknjižava sa Kupoprodajnim ugovorom na svoje ime.

Posrednička provizija u Ljubek d.o.o. iznosi 2,5 % PDV uključen osim ako je drugačije slobodno ugovorena. Proviziju plaća isključivo nalogodavac, kao što isključivo kupac plaća porez na promet nekretnina u iznosu 4%.

Ljubek d.o.o. nekretnine oglašava na svojoj moderno uređenoj i odlično posjećenoj internet stranici koju u cijelosti po nalogu Ljubek d.o.o. preuzima Njuškalo kao  najposjećeniji oglašivač u RH.

Nekretnine oglašavamo u medijima poput Glasa Slavonije ali samo one koje imaju energetski certifikat ili on po Zakonu nije potreban. Navedenim poštujemo zakonsku regulativu.

Ljubek d.o.o. zbog velikog iskustva i tradicije ima jako dobro razvijenu mrežu kupaca koji nam se izravno obraćaju i potražuju određene tipove nekretnina.

Izgled vaše nekretnine u trenutku kad ju prezentirate potencijalnom kupcu ključan je za njenu uspješnu prodaju, s posebnim naglaskom da nekretnina mora izgledati jednako privlačno i izvana i iznutra, što će sigurno privući kupca. Zato nešto uloženog truda i novca može povećati atraktivnost već zanimljive nekretnine, a time zasigurno i povećati vrijednost.

Jedan od najboljih načina kako zainteresirati kupce jest malo poraditi na unutrašnjem izgledu, a posebno se pokazalo da ulaganje u kupaonicu i kuhinju najviše utječe na vrijednost nekretnine koju prodajete.

Značajno je vizualno doživaljavanje prostornosti nekretnine, te je poželjno riješiti se prenatrpanosti tako što ćete ukolniti nepotreban namještaj. Kupci vole prostranost, što će im stvoriti dojam da će se njihov namještaj uklopiti u novi prostor. Minimum pripreme za prodaju nekretnine je da bude čista i prozračna.